Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı

AnasayfaMesleki EğitimlerAhşap TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı

Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Sertifikasyon

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Mevzuat

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı, 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı. 4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik. 5. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6. 24.11.2016 tarih ve 29898 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 11UMS0155-4 referans kodlu Mobilya Döşemecisi -Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı

Eğitimin Amacı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mobilya döşeme imalatçısı kurs programını bitiren bireyin, 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması, 2. Tekniğe ve ergonomik kurallara uygun mobilya döşeme imalatı yapması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Instagram'da Bizi Takip Edin

Başvuru Formu

    Diğer Eğitimlerimiz