Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı

AnasayfaMesleki EğitimlerAhşap TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı

Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Sertifikasyon

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not dökümçizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlarabaşardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Mevzuat

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı, 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı. 4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik. 5. 13.06.2012 tarih ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 12UMS0207-3 referans kodlu Ahşap İskeletçi Ulusal Meslek Standardı

Eğitimin Amacı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ahşap iskelet imalatı kurs programını bitiren bireyin, 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması, 2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve tekniklerine uygun olarak ahşap iskelet imalatı yapması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Instagram'da Bizi Takip Edin

Başvuru Formu

    Diğer Eğitimlerimiz